kabu ubys

ÜBYS - Ardahan Üniversitesi

https://www.ardahan.edu.tr/upload/bidb/ubys/KEP_yonergesi.pdf

24 Şub 2017 ... Yeni Belge Ekle. X. Servis Talep Takip İşlemleri. X. . € ubys.ardahan.edu.tr/ERMS/Record/Record/Create?ct=1&uid=1002095. Q Arama menü.

Adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://ubys.ardahan ...

https://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/47152/ardahan-yuksek-lisans.pdf

23 Ağu 2019 ... http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden online başvuru yapacaklardır.Kesin kayıt hakkı kazanan ...

19.03.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=458

... kendilerine “Türkmen”; dillerine de “Türkmen ya da Türkmen dili” demektedir. ... yiberdi~yeberdi, tevekkül~ tevekel, yağmur~yagmir, çölde~çelde, yürü-~yeri-, ...

18.08.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=356

24 Kas 2017 ... Alber Nahum) Norgunk Yay., İst., 2013, s. 17. Page 5. Adem Polat www.turukdergisi.com. TURUK. International ...

02.10.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=592

Özet. Çocuklar toplumun geleceğidir. Onları yarınlara hazırlarken birçok ... Çanakkale İçinde Vurdular Beni adlı kitabın ilk bölümü Mustafa Kemal'in ileri.

03.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=375

20 Kas 2017 ... zıt anlamlı iki ya da daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam ... [Cebrâil ona geri geldi ve yüce Allah'ın sana çok selamı var, dedi.] 30. ḥaḳ ...

10.08.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=550

3 Eyl 2018 ... alıntı kelimelerin Türkçe söyleyişe uydurularak kullanılması da çok şekilliliği etkilemiştir. ... simsim ~ sisen ~ susam ~ süsen ~ sīsam (susam) soàan ~ soğan ... Özellikle konuşma diline dayanan ağız sözlüğü hazırlanırken ...

20.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=515

8 Haz 2018 ... İHSAN OKTAY ANAR'IN GALÎZ KAHRAMAN ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR. İNCELEME. Salih Gülerer*. Kadir Kaplan**. Özet. Sosyal roman ...

12.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=538

Bu çalışmada Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılan sayılar ... Mehmet, “Türk Kültüründe Sıfırdan Dokuza Kadar Sayı Adları ve Matematik Değerleri”.

13.07.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=345

20 Ağu 2017 ... Gardaşlar, Boncukcu Gız, Arap Üzengi iken, Uygur Türk halk masalları ise Palta Sepiga. Mozay Tezeklidi ... Çocuksuzluk motifi Dede Korkut.

06.10.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=364

Yine ona göre hem yer hem de kavim adı gibi görünen “Dokuz Ersin” de Çin ... seferleri sayan Bilge Kağan (Kül Tigin'in ağzından), ana Türk yurdunun Ötüken ...

11.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=382

21 Kas 2017 ... SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ'NİN ÖYKÜLERİNDE ANLATIBİLİMSEL BİR. UNSUR OLARAK ... nefret dolu ağzı garip ve hüzünlü görünürdü. ... mücadelesinin ve aşk hikâyesinin oluşturulurken çoğunlukla açıklama yönteminin tercih.

09.10.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=365

Batı grubu yazı dilleri arasında yer alan Türkmen Türkçesinde dudak uyumunun incelendiği bu yazıda Türkmence-Türkçe Sözlük'te yer alan madde başı ...

04.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=482

faydaları, onuncu fasıl kuru yemişlerin özellikleri ve faydaları, on birinci fasıl bazı ... keten: <Ar. Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri.

06.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=376

20 Kas 2017 ... genelde “Dizlilere diz çöktürmüş, başlılara baş eğdirmiş” anlamıyla kabul ... anlamca eş bir görev yüklenmesidir. ... 3Banguoğlu (1974: 192); tatlı, kokulu, güçlü, sesli, ışıklı, sürekli, gösterişli, korkulu, kirli, anlayışlı, yaşlı, değerli, ...

11.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=534

Uzuvlar genellikle sağ ve sol çiftleri ile seğirme listesine dâhil edilmiş görünmektedir. Ancak dizler ve baldırlar, diz-sol diz; baldır ve sol baldır biçiminde ...

21.06.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=340

Cide Postası (1968);. 18 Küre'de, Küre'nin Sesi (1967);. 19 Azdavay'da, Azdavay (1955),. Azdavay'ın Sesi (1970, Azdavay Haftası (1971). 20 ve Daday'da, Yeşil ...

15.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=429

Söz konusu hikâye. Fuzûlî'den ... Söz konusu iki eser arasındaki en önemli ayrım Fuzûlî'ye ait eserin manzum oluşu ve. Aziz Nesin'e ait ... Gönülden taşra bir yâr olduğun 'âşık hayâl etmez. Hakîkî 'aşk çün ... Oda yandırsam eğer şu'le ile nüh-feleği. Ne biter âteş-i ... Bu durumu babasına söylediklerinde babası ah vah içinde ...

26.04.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=479

Bıçağı iyi sula, ismin ölümsüz ola.24. Bıçak yarası geçer da gönül yarası geçmez. 25. Bıçağı kesdiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyudur. 26. Bir baltaya ...

30.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=516

20 Haz 2018 ... Edebiyatta toplumsal cinsiyet incelemelerinde doğrudan dilin. normalleĢtirilmiĢ cinsiyetçi kullanımlarının ortaya konmasına yönelmek, cinsiyetçi ...

23.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=431

... TDK Yay. 4 bk. Özgür Ay (2009), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Ankara: TDK Yay. ... ka'fasi. koc'akari buni duyar 'duymaz geldi, dedi o uşā ḵi: ola 'oğul, bug'úń padişah il'anat ╒ etti, eger sen de ... Atın birini vurdu gebertdiler.

20.10.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=395

30 Kas 2017 ... 11 Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir, Ankara 2009, s. 155. ... Osmanlı'da barbarity sözcüğüne eş anlamlı olabilecek bedeviyet sözcüğünün zıttı şeklinde ... amacıyla kendi kültürünü “uygar kültür” olarak tanımlayabilmektedir.

04.07.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=343

1 Ağu 2017 ... Dünyayı harâp ettin, güneşin bağrını erittin, ayın gönlünü kebap ettin.) Daha önce de belirttiğimiz üzere, şarap ve kebap divan şiirinde birlikte ...

17.04.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=489

Yollar Bizimdir” isimli şiirinde; Avşarların zorunlu iskâna tabii tutulduğunu, Arap atlarının hızını, kullandıkları silahları söyleyerek “ferman padişahın dağlar ...

06.06.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=520

21 Haz 2018 ... Öte yandan on beş ayrı kelime ya da ifade İstiklal Marşı'nda ikişer, bazen ... dörtlük ve 1 beĢlikten oluĢan 10 kıtasında toplam 256 kelime kullanılmıĢtır. ... Bunlardan 8'i emir kipinde çekimlenmiĢtir: korkma, (çehreni) çatma,.

01.03.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=456

29 Mar 2018 ... bulgulara göre dil-kültür açısından Türkçe ve Gürcücede yüksek oranda ... Udice, Buduhça, Jekçe, Hinalugca, Gürcüce, Megrelce, Lazca, Svanca), Hint ... Türkçe–Gürcüce arasında çeviri yayınlar ayrı bir yer tutmaktadır.

05.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=532

22 Eyl 2018 ... Sayfa:218-246 ... Metnin konusu adından da anlaşılacağı üzere İslam‟ın ... Metinde 122 adet belirtili isim tamlaması bulunmaktadır. ... 1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması. Tamlayan durumundaki ismin ilgi hâli ekini almadığı isim ...

17.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=406

6 Ara 2017 ... Türküler pek çok incelemeye konu olabileceği gibi içerisinde bulundurduğu unsurlar bakımından da geniş bir araştırma alanıdır. Türkülerde adı ...

14.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=438

Anahtar Kelimeler: Keloğlan, Masal, Henri Bergson, Gülme, Toplum. ... Keloğlan bu sözleri de tekrarlayarak gider, yolda hamamdan çıkan kadınlara rastlar;.

05.12.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=405

**Bu makale, "Kırgız Bilmeceleri (İnceleme-Metin)" adlı doktora tezinden üretilmiştir ... cevap mahiyetindeki yazıların yayımlandığı “Kızıl Kırgızistan” gazetesi ... sosyalist” düzenin üstünlük kavgasına dayanan yıllar, “Soğuk Savaş” dönemi olarak.

09.08.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=548

4 Eyl 2018 ... Salt kumar üzerine kurgulanan Parmaksız. Salih, kumarın birey ve toplumu derinden etkilemesini anlatır. Necip Fazıl, eserin yazılma amacını ...

30.11.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=615

21 Ara 2018 ... ortaya çıkan kurgu (dün-bugün-yarın zincirinin kırılması; neden sonuç ilişkisinin ... parçalanmış zamanın içinde sunulup bilinç akışı, iç monolog, ...

18.12.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=413

ögelerden yardım alır; sezdirim, dolaylı çıkarım, dolaysız çıkarım ... Şen‟e göre de “Çıkarım yapma sanatı gözlem ve detaylardan yola çıkarak kişiler ve olaylar.