ontoloji tabanlı bir kitap sorgulama sistemi gerçekleştirimi

Ayşegül ALAYBEYOĞLU, Aybars UĞUR. Ege Üniversitesi, Bilgisayar ... {aysegul.alaybeyoglu, aybars.ugur}@ege.edu.tr. ÖZET. Bu bildiride, RDF tabanlı bir ...

ontoloji tabanlı bir kitap sorgulama sistemi gerçekleştirimi- İlgili Belgeler

ontoloji tabanlı bir kitap sorgulama sistemi gerçekleştirimi

https://ab.org.tr/ab07/bildiri/44.pdf

Ayşegül ALAYBEYOĞLU, Aybars UĞUR. Ege Üniversitesi, Bilgisayar ... {aysegul.alaybeyoglu, aybars.ugur}@ege.edu.tr. ÖZET. Bu bildiride, RDF tabanlı bir ...

restful web servisleri ile ontoloji sorgulama - TOBB Ekonomi ve ...

http://earsiv.etu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11851/326/TZ00138.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dr. Erdoğan DOĞDU. Anabilim Dalı BaĢkanı. Abdulhamit MABOÇOĞLU tarafından hazırlanan RESTFUL WEB SERVĠSLERĠ. ĠLE ONTOLOJĠ SORGULAMA ...

Kavram Haritalarının Ontoloji Tabanlı Oluşturulması

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231315

Kavram Haritalarının Ontoloji Tabanlı Oluşturulması: Kuvvet Konusu Uygulama. Örneği1 ... Anahtar sözcükler: kavram haritası, fen eğitimi, ontoloji, RDF. 1. Giriş.

Bir Türkçe Fonem Kümeleme Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirimi ...

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~Artuner/tezler_pdf/harun_tez.pdf

Bu tez ..../..../1994 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen yukarıdaki jüri ... harmonik yönünden çok zengin olan kaynak titreşimlerin, rezonans kutusunda.

ontoloji tabanlı bilgi sistemlerinde erişim denetimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200912

ONTOLOJİ TABANLI BİLGİ SİSTEMLERİNDE. ERİŞİM DENETİMİ: ULUSAL AŞI BİLGİ SİSTEMİ. İÇİN DURUM ÇALIŞMASI. Murat Osman Ünalır. 1*. , Özgü Can.

Pediatrik hastalarda ontoloji tabanlı mobil ateş ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/1ea9/f471e779917f3eec90418b09d9a8f2e99bfe.pdf

doktoruyla çevirimçi/çevirim dışı konsültasyon sağla- mak amacıyla, ev ortamında ebeveyn tarafından açılan ve güncel medikal verileri içeren mobil muayene.

Okulöncesi Çocuklara Dış Alanda Uygulanan Sorgulama Tabanlı ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481702

30 May 2018 ... Anahtar sözcükler:Okul öncesi dönem, bilim eğitimi, sorgulama tabanlı öğrenme, dış alan etkinlikleri. Abstract: The aim of this research is to ...

Bilişsel beceri öğretiminde ontoloji tabanlı bilişsel destek sisteminin ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1754/88a4564a-4123-4bcd-b389-4c5b76b373b0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kullanımlarına ve internette ders çalışma sıklıklarına göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca yönelim kaybı ve kullanım kolaylığı algılarının da öğrencilerin.

Osmanlı Arşivleri İçerik-Bazlı Sorgulama (İBS) Sistemi Content ...

http://www.cs.bilkent.edu.tr/~oulusoy/siu2006_1.pdf

Bu çalışmada sayısallaştırılmış Osmanlı arşiv belgeleri üzerinde ... (bitişik yazım, harflerin kelimedeki yerlerine göre farklı şekillerde ... Bu simgeler Osmanlıca harflerin çeşitli ... Arapça. (özellikle matbu) kelimelerde karakterlerin birleşme.

Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı e-Triaj Sistemi

https://ab.org.tr/ab14/bildiri/180.pdf

Triaj Kartları [12, 14]. Afet sonrası yaşanan en büyük sorun koordinasyon eksikliğidir. Bu durum yukarıda söz edilen saptamalarla desteklenmiştir ...

rf tabanlı bilgilendirme sistemi - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/504422f591bf1b0_ek.pdf

SİSTEMİN BLOK DİYAGRAMLARI VE DEVRE ŞEMALARI. Sistem ses verisini ileten verici devre ve ses iletisini alan kullanıcıya ait alıcı devre olmak üzere iki ...

RF Haberleşme Tabanlı Su Deposu Otomasyon Sistemi - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/66e75bd4b24cb21_ek.pdf

Öz: Bu çalışmada, RF haberleşme ile uzak mesafeden su deposu kontrol sistemi tasarlanarak sistem PROTEUS programında simule edilmiştir. Su deposundan ...

225 WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50421

turma ve internette ders sunumu için sık kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi. ABSTRACT.

mikrodenetleyici tabanlı kablosuz kontrol ve kumanda sistemi ... - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/927645cf79697ef_ek.pdf

Uzaktan kumanda sistemleri en basit şekliyle kontrolü ve kumandayı sağlayan verici devresi, verici devresinden aldığı komutları yorumlayıp işler hale getiren alıcı ...

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE ... - UZAL-CBS

http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_1255.pdf

7 Eki 2016 ... UYGULAMASI (YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) ... 2Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Esenler, İstanbul, ...

web tabanlı değerlendirme sistemi kullanılarak 5 ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27795.pdf

ödev paylaşım sitesi üzerinden veya sınıfta öğretmene sorarak soruları çözüme ... Anahtar Kelimeler: Web ortamları, ödev, değerlendirme, motivasyon, geribildirim. ... öğretmenin dönütüne göre düzeltip doğrusunu tekrar siteye yükleyebileceği ve site ... Toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile ...

faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir mermer ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35314736.pdf

da mermer sektöründeki bir üretim işletmesinde uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın teorik kısmında ... Bu yöntem, çatlak ve eklemleri az olan mermer ocakları için daha uygun bir yöntemdir. ... Tamir Bakım ve İşçilik Giderleri. 8.000,000 TL.

74 BİYOMETRİK DOĞRULAMA TABANLI SEÇİM SİSTEMİ Metin ...

http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/download/90/547

(2)*, Hakan IŞIK (2). , Cemil SUNGUR. (3). (1) Haydarpaşa Teknik Okulları, 34668, İstanbul. (2) Selçuk Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 42031, Konya. (3).

IR Tabanlı Senkron ve Asenkron Güvenlik Sistemi Tasarımı

http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/Electrical&Electronics/EAE-55.pdf

16 May 2011 ... (OTP) technique is used in the production of the password. This means that ... üzere değişik kimlik doğrulama teknikleri (sabit şifre, tek kullanımlık şifre ... bulunmakta ve bu kodu alıcıya göndererek sistemi aktif hale getirmektedir [9] ... Kullanıcıdan kaynaklanabilecek hatalara karşı da tedbir amaçlı olarak 10.

FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ İLE DOĞRU ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F670-1459507605.pdf

(1, 2) Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3) İstanbul Ticaret Üniversitesi, ... Örnek olarak işletmedeki işçilik maaş giderleri, faaliyet merkezlerine ...

SIFIR TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/5552/f7e7889798b1977a5c16ed4b355935b77119.pdf

Bu çalışmanın amacı, bütçeleme sistemleri içerisinde sıfır tabanlı bütçeleme sistemini açıklayarak, bu sistemin olumlu yönleri ile diğer sistemlerinden farkını ...

açık kaynaklı web tabanlı coğrafi bilgi sistemi geliştirilmesi ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4893/10194429.pdf?sequence=1&isAllowed=y

hareket ettirilmesi vücut hareketlerine bağlı olarak gerçekleştirmiştir. ... Sürekli devinim içerisinde geliştirilen bu yazılımların, ticari yazılımlara göre oldukça ... raster2psql –s 4326 –I –C – M C:UsersAsusDesktop ez esim esim_1.tif –F –t ... [108] Raster ve SVG örnekleri, http://kodzamani.com/svg-nedir-nasil-kullanilir/,.

Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/222653

3 Tem 2016 ... çıkarırken, DETSİS' e yönelik kabullerinde Bulut Bilişim ve Web 2.0 olanaklarının olumlu etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Anahtar ...

öncül bilgi tabanlı kan paylaşım sistemi tasarım ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510093

known and trusted backend technology java programming language. Data management is ... Maven Nedir, Nasıl Kullanılır? , 26 HAZİRAN 2015 ,ENES KURU.

qcm tabanlı sıvı ortam algılama sistemi tasarımı qcm-based ... - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/42fc30f0829ad97_ek.pdf

bulmuştur. Sauerbrey Eşitliği Eşitlik (1)'de verilmi. A f. A fm f q q q. −= ∆. −=∆. µρ. µρ. 2. 0. 2. 0 ... Chemistry, P.O. Box 141, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey c Gebze ...

Web-tabanlı bütünleşik yapım yönetim sistemi ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/e303/32b5de432151ec4115fc56b88581614373a8.pdf

pazardaki mevcut proje yönetim yazılımları. Çoklu-proje ... ülke koşullarına uyan yabancı kaynaklı yazılım- ... (Solon Hakediş Programı, Primavera vb. gibi).

Android ve Web Tabanlı Latin – Göktürk Yazı Sistemi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/304886

and also to be utilized in the areas of Turkology and Turkish Philology. Keywords: ... Latin yazı sistemine çeviri için yöntemler önerilmiştir. ... [6], [7]'de. Arapça yazılmış isimleri Latin harflerine ... klavyeden girilebilecek şekilde Latin harflerine.

Nesnelerin Interneti Tabanli Bebek Uyku Takip Sistemi

http://ceur-ws.org/Vol-2045/14_Bilisim_2017_paper_32.pdf

Oğuzhan URHAN. Kocaeli Üniversitesi. Umuttepe Kampüsü, Elektronik ve. Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 41380,. İzmit-Kocaeli [email protected]

mıcrosoft asp.net tabanlı duyuru sistemi - Prof. Dr. Hasan Hüseyin ...

http://www.hasanbalik.com/projeler/bitirme/16.pdf

ASP.NET yani Active Server Pages.Net; Microsoft'un yeni vizyonu .Net ile duyurmuş olduğu internet uygulamaları ve web servisleri için sunucu taraflı yazılım ...

internet tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında ... - Hkmo

https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/ec7d1c3a87d81f9_ek.pdf

22 Nis 2011 ... GeoSERVER and world wide Google MAP API in web based geographical ... alanlarının yüksek çözünürlüklü görüntüsünü sağlamaktadır.

Veterinerler için Sensör Tabanlı Tanı Destek Sistemi: VET-DEY

http://ceur-ws.org/Vol-1483/82_Deneyim.pdf

sürü bakıcısının yeterli teknik ve tıbbi bilgiye sahip olmamasından dolayı, sürünün ... Endüstride yapılan araştırmada ise, Teta [8] sürü takip sistemi bilgi yönetimi ve ... Teta Teknik Tarım, http://www.te-ta.com.tr/ (Son erişim tarihi: 21.5.2015). 9.

Arduino Tabanlı Döndürerek İnce Film Kaplama Sistemi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/632831

23 Oca 2019 ... rı ile oldukça kullanışlıdır (PicProje, 2014; Arduino,. 2015). ... http://www.picproje.org/index.php?topic=54295.0. Suciu, R. C., Roşu, M. C., ...

LabVIEW Tabanlı Sıvı Besin Karışımı Hazırlama Sistemi Tasarımı ve ...

http://web.firat.edu.tr/feeb/kitap/C12/112.pdf

TPN (total parenteral nutrition) ve onkolojik ilaçların hazırlanması damar içi uygulanan besin ve ilaçlara en iyi örnektir. Ülkemizde bu işlem bazı cihazlar tarafından.

Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sulama ve Uzaktan İzleme Sistemi ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/662613

2 Mar 2019 ... Fakat otomatik sulama sistemleri her zaman verimli sulama gerçekleştiremez. ... seviyelerini izleyen arduino tabanlı akıllı sulama sistemi ...

Mobil tabanlı optik form değerlendirme sistemi Mobile based optical ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F1486-1462169116.pdf

Optical form recognition, Mobile image processing. 1 Giriş ... Formlar üzerine kullanıcıya veri girişi için ... işlemleri internet bağlantısı olmaksızın mobil cihaz üzerinde ... eğitimi için değişik boyutlarda kesilmiş 50 adet dairesel boş ... HTC One X.