İDARİ PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA YETKİLİ ...

Disiplin cezası bildirim yazısı örneği ( Kınama cezası yerine alt ceza uygulamalı ... **Soruşturmanın selameti ve şikayetçinin güvenliği bakımından gizli tutulması ... (4) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden ...

İDARİ PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA YETKİLİ ...- İlgili Belgeler

İDARİ PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA YETKİLİ ...

https://www.yasar.edu.tr/yu-files/hukuk-musavirligi/%C4%B0DAR%C4%B0%20PERSONEL%20D%C4%B0S%C4%B0PL%C4%B0N%20SORU%C5%9ETURMALARINDA%20YETK%C4%B0L%C4%B0%20AM%C4%B0RLER,%20S%C3%9CRELER%20ve%20YAPILAN%20%C4%B0%C5%9ELEMLER.pdf

Disiplin cezası bildirim yazısı örneği ( Kınama cezası yerine alt ceza uygulamalı ... **Soruşturmanın selameti ve şikayetçinin güvenliği bakımından gizli tutulması ... (4) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden ...

AKADEMİK PERSONEL SORUŞTURMALARINDA YETKİLİ ...

https://www.yasar.edu.tr/yu-files/hukuk-musavirligi/AKADEM%C4%B0K%20PERSONEL%20SORU%C5%9ETURMALARINDA%20YETK%C4%B0L%C4%B0%20AM%C4%B0RLER,%20S%C3%9CRELER%20ve%20YAPILAN%20%C4%B0%C5%9ELEMLER.pdf

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI EVRAK SÜRECİ ... Kurumu Kanunu Madde 53 ve devamı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... Disiplin cezası tebliği örneği (Disiplin cezası kararı akademik personele, ilgili akademik.

İDARİ PERSONEL DİSİPLİN ... - Yaşar Üniversitesi

https://www.yasar.edu.tr/yu-files/hukuk-musavirligi/%C4%B0DAR%C4%B0%20PERSONEL%20D%C4%B0S%C4%B0PL%C4%B0N%20SORU%C5%9ETURMALARINDA%20YETK%C4%B0L%C4%B0%20AM%C4%B0RLER,%20S%C3%9CRELER%20ve%20YAPILAN%20%C4%B0%C5%9ELEMLER.pdf

Soruşturma hazırlık tutanağı örneği. 3. ... Şüpheliler için ifade tutanağı örneği. ... Disiplin cezası bildirim yazısı örneği ( Kınama cezası yerine alt ceza uygulamalı.

disiplin soruşturmalarında memurun akıl sağlığının, alkol alıp ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-disiplin-sorusturmalarinda-memurun-akil-sagliginin-alkol-alip-almadiginin-rizasi-olmaksizin-tespiti-1672

rultuda da memurun durumunun tespiti için alkol testi ve kan örneği alınması ... Konunun irdelenmesi gereken bir diğer boyutu ise, akli denge- sizlik sebebi ile ...

İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI ve VEKİL PERSONEL ...

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/eczacilik_6f7ac.pdf

Elif YEMİŞ. Dekan Sekreteri Memur. Telefon faks ve ... Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fakültenin eğitim-öğretim ... yardımcı olmak. Dekan. Arş. Gör. Ayşegül ATEŞ.

1 SORUŞTURMA REHBERİ 1-PERSONEL DİSİPLİN ...

http://www.hukukmusavirligi.hacettepe.edu.tr/belgeler/rehber120918.pdf

9 Ara 2016 ... Soyut iddialar içeren şikayetler ve basit şüpheye dayanan olaylarda soruşturma açılmadan önce “ön inceleme” yapılabilir. 2.) Soruşturma ...

Personel Disiplin Soruşturması Yazışma Örnekleri

https://www.ardahan.edu.tr/dosyalar/duyuru/personel_yazisma_ornekleri_displin.pdf

(islediği iddia edilen fiil) sebebiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ... devamında yer alan maddeleri uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır. ... Şikayetçiye, şikayet dilekçesi okundu, imzanın kendisine ait olup olmadığı, şikayetçi.

Personel Disiplin Soruşturması Rehberi - Ağrı İbrahim Çeçen ...

https://eskisite.agri.edu.tr/UserFiles/CKUpload/Upload/2018-personel-disiplin-sorusturma-rehberi.pdf

1 Haz 2018 ... İnceleme yaptırılması durumunda, disiplin soruşturması zamanaşımı sürelerine ilişkin sınırlamalar da göz önünde tutularak, incelemenin en kısa.

personel disiplin soruşturma kılavuzu - Çankaya Üniversitesi Kalite ...

http://kalite.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2018/03/%C3%87ANKAYA-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-PERSONEL-D%C4%B0S%C4%B0PL%C4%B0N-SORU%C5%9ETURMA-KILAVUZU.pdf

Ceza Soruşturması. 8. İlk Soruşturma. 8. Son Soruşturma. 9. Disiplin Soruşturması Açılması. 10. Soruşturmacı Görevlendirme Yazı Örneği. 10. Soruşturma ...

İDARİ PERSONEL ORYANTASYON FORMU

http://dent.erciyes.edu.tr/Dosyalar/KaliteYonetimBirimi/KEY_FR_04_Idari_Personel_Oryantasyon_Formu.pdf

17 May 2018 ... Oryantasyon eğitim formu; 1 ay boyunca uygulanacak olan oryantasyon eğitim sürecinde kullanılacaktır. Oryantasyon eğitimi personelin yeni ...

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL - Maltepe Üniversitesi

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/19072019060649622-%C3%96%C4%9Frenci%20Memnuniyet%20Anketi%20Sonuc%CC%A7%20Raporu%202019.pdf

10 May 2019 ... Mayıs 2019, Maltepe Üniversitesi, Öğrenci Memnuniyet Araştırması ... MUBİS üzerinden doldurulan anket toplam 82 maddeden oluşmaktadır.

İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri

https://www.aybu.edu.tr/islamiilimler/contents/files/%C4%B0dari%20Personel%20Performans%20De%C4%9Ferlendime%20Kriteri-converted%20%282%29%281%29%281%29.pdf

Görevi. : Sicil No. : İlgili Personel Aşağıdaki Kriterlere Göre Değerlendirilir ve Puanlandırılır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. Aldığı. Puan - ...

dekanlık idari personel - Eğitim Fakültesi - OMÜ

http://egitim.omu.edu.tr/tr/fakultemiz/idari-personel-2/rehber7.pdf

AYHAN SERTKAYA. Memur. Formasyon Birimi. 5509 ... TAYFUN ŞENER. Şef. Şef. 5315. UĞUR AYHAN. Bilg.İşl. Özel Eğitim Bölüm Sekr. 5412. UĞUR ÜNAL.

disiplin kurulu kararları ve idari yargı kararları - Türkiye Barolar ...

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ViewBooks.aspx?t=v&YID=601

ise de önceki HMUK'un 78. maddesi, “Hâkim mahkeme adabının haricine çıkan tarafı meneder. Okunamayan veya münasebetsiz olan evrak iade edilir. Ve yeni- ...

İdari Personel Memnuniyet Anketi - Ardahan Üniversitesi

https://www.ardahan.edu.tr/kalite_koordinatorlugu/upload/idari_personel_memnuniyet_anketi.pdf

Bu ankete erişmek için bir pin kodu kullandıysanız, bu belirleyici pin kodunun yanıtlarınız ile ilişkilendirmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Pin kodları ayrı bir veri ...

istanbul arel üniversitesi idari personel el kitabı

https://v2.arel.edu.tr/files/mailling/idari-personel-el-kitabi.pdf

1 Kas 2018 ... Personel, bu el kitabını ve sözleşme maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bu el kitabı ve ekleri “Hizmet. Sözleşmesi” niteliğindedir. 1.8 ...

Geçici Görevlendirme Belgesi (İdari Personel İçin) - Akdeniz ...

http://personel.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/68648686_42_GE%C3%87.G%C3%96REV.D%C4%B0LEK%C3%87E.pdf

Form No.: 68648686.FR.42. Rev. No.: 00. İDARİ PERSONEL İÇİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İSTEK DİLEKÇESİ. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE.

akademik örgütlerde idarî personel arasında kullanılan lakaplar ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/276285

ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR. ÇALIŞMA* ... lakap olmak üzere birbirlerinden farklı anlamlar ifade eden ancak aynı amaç için kullanılan ...

Akademik ve İdari Personel Kadrolarına Açıktan-Naklen Atama ...

https://personel.aksaray.edu.tr/indir/5b337634-d138-47de-bd19-9a224a1cbb4c.pdf

Akademik ve idari personelin açıktan ve naklen atama işlemleri sürecinin ... Atama sürecinin takibi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve atama ...

idari personel iş akış şemaları - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2018/11/%C4%B0DAR%C4%B0-PERSONEL-%C4%B0%C5%9E-AKI%C5%9E-%C5%9EEMALARI.pdf

... Belgesi. Mal Bildirim Formu İndir. Özgeçmiş ... üyesi için emeklilik ile ilgili yazının Dekanlık Akademik Personel. İşleri Bürosu'na ... Geçici Görev Yolluğu.

bingöl üniversitesi akademik ve idari personel izin yönergesi

http://fbe.bingol.edu.tr/media/2069/bingol-universitesi-akademik-ve-idari-personel-izin-yonergesi.pdf

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi'nin merkez ve bağlı tüm birimlerinde ... d) İzne ayrılan personelin izin formunda izin bitiş tarihi kısmına izninin son günü hangi tarih ise o ... f) Yarım Gün İzin Hakkından Süt İznine Geçiş Hali:.

istanbul arel üniversitesi idari personel işe alım prosedürü

https://v2.arel.edu.tr/files/mailling/idari-personel-ise-alim-proseduru.pdf

olunan pozisyonlar için Üniversitemiz mezunlarına öncelik verilerek ARELKAM aracılığıyla iş ilanı yayınlanır. Uygun aday seçimini sağlamak amacıyla, ilgili web ...

idari personel görev tanımları - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2018/11/%C4%B0DAR%C4%B0-PERSONEL-G%C3%96REV-TANIMLARI.pdf

Birim Çalışanları. Mehtap YALÇIN. Görev. Zamanlama. Dekan Yardımcılarının günlük ve haftalık randevu programını düzenlemek, toplantıları organize etmek,.

yıldız teknik üniversitesi akademik ve idari personel kişisel bilgisayar ...

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-044-Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Personel%20Ki%C5%9Fisel%20Bilgisayar%20Kullan%C4%B1m%20ve%20Bak%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf

18 Şub 2016 ... veya tekrar kurulum işletim sistemi kurulumları, ofislerimizde yapılır; yerinde ... yüksekliğini artırın; sırtınıza destek yapın; gerekirse monitör ve klavyeyi yükselttin; ... koşullarıyla birlikte alışkanlıklarınız, çalışırken kendinizi nasıl ...

idari personel microsoft excel 2010 ileri seviye kurs programı içeriği

http://its.metu.edu.tr/seminerler/Excel2010_IleriSeviye.pdf

Microsoft Excel İleri Seviye hizmet içi eğitimi için hazırlanmıştır. Programın amacı ... Hücreler veya hücre aralıkları Microsoft Excel Programı tarafından satır ve sütun isimleri kullanılarak otomatik olarak ... bir kısayol ya da atlama oluşturur.

Sıra No Yetkili Acente Grubu Yetkili Acentenin Ticari Unvanı Yetki ...

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/havacilik_isletmeleri/acenteler/B_Grubu_Yetkili_Acente_Liste.pdf

30 Kas 2018 ... DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı A. Ş. TR/YA/002-01/0121. 26.01.2021 ... Kuyumcular Sok. Merkez Mah ... Kule K:21 D:2101 Bayraklı İZMİR. 28.

Sıra No Yetkili Acente Yetkili Acentenin Ticari Unvanı Yetki Belgesi ...

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/havacilik_isletmeleri/acenteler/A_Grubu_Yetkili_Acente_Liste.pdf

35410 Gaziemir/İZMİR. 6. A Grubu ... İzmir Adnan Menderes Havalimanı Sarnıç Mevkii THY Kargo Binası 35410. Gaziemir / ... Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.

K.N o Firma Adı İl İlçe Telefon (1) Yetkili Kişi Yetkili Cep 1 MEHMET ...

https://www.sakarya.bel.tr/uploads/files/%C4%B0zinli%20Hafriyat%20Ta%C5%9F%C4%B1ma%20Firmalar%C4%B1.pdf

SAKARYA ADAPAZARI 02642791414 532 246 70 21. 532 544 76 62. 29 AY-ENKA ĠNġAAT TUR. NAK.LTD.ġTĠ. SAKARYA ADAPAZARI 0264 7771663 Fatih ...

sht-17.2 yetkili eğitim kuruluşları işletmenin adı yetki türü yetkili ...

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/egitim/HGE.pdf

A.Ş. Hizmet İçi. 1,7,10. İSTANBUL. ACT HAVA YOLLARI A.Ş. Hizmet İçi. 1,6,7. İSTANBUL. ISS-PROSER KORUMA. VE GÜVENLİK. HİZMETLERİ A.Ş. Hizmet İçi.

Yetkili Satıcılarımızla KKTC'de Buluştuk Yetkili ... - Ytong Akademi

https://ytongakademi.com/dosyalar/aktuel/ytong_aktuel-38.pdf

Güven Özçelik - İnşaat / Denizli. Bolu Sem Yapı Ltd. Şti. / Bolu. Kireççiler İnşaat Ltd. Şti. / Eskişehir. Enver Bayramoğlu Yapı Ltd. Şti. / Bursa. Mertel İnşaat Ltd. Şti.

K.No Firma Adı İl İlçe Telefon (1) Yetkili Kişi Yetkili Cep 1 MEHMET ...

https://www.sakarya.bel.tr/uploads/files/%C4%B0zinli%20Hafriyat%20Ta%C5%9F%C4%B1ma%20Firmalar%C4%B1%281%29.pdf

533 135 13 94. 30. EKġĠOĞLU ALP YAPI ĠNġ.LDT.ġTĠ. SAKARYA. ADAPAZARI 0 264 276 72 73Alptekin EKġĠ 532 687 22 44. 31. HAMZAOĞLU HAF.NAKL.

Polis Disiplin İşlemleri: Tüzükten Genel Kolluk Disiplin Hükümleri ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/535756

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile yürütülmeye çalışılmışken bahse konu tarihten itibaren 682 ... 2016: 322 yasayla düzenlemeleri anlamında değil, tüm.

disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik - Mevzuat

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.85336.pdf

17 Eyl 1982 ... Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 ... Madde 3 – Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen ...

disiplin makamlarının disiplin cezası verme ... - webftp.gazi.edu.tr

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/19_2_7.pdf

çalışmada önce disiplin kavramı ile Devlet Memurları Kanunu ve bazı özel kanunlarda ... Anahtar Kelimeler: Disiplin, Disiplin Suçu, Disiplin Cezası, Disiplin Amiri, ... sözle saygısızlık etmek, görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin.

polis disiplin politikasının disiplin suçları ve cezaları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287198

Türk Polis Teşkilatı (TPT) yarı militer özellikler gösteren, iç güvenlik hizmeti ... açıklayan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün (EÖDT) içeriğinden yola çıkılarak,.

sınıf içi disiplin algılamaları ve disiplin sağlama araçları

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/351.pdf

9 Tem 2004 ... “Öğretmenin not defterini sıklıkla kullanması” ile ilgili deneklerin görüşleri ( X =2.27) “çok az katılıyorum” düzeyindedir. Bu bulgu sınıf içi disiplin ...